Στεγαστικα δάνεια

Η Metro One και οι συνεργάτες στον τραπεζοπιστωτικό τομέα, σας βοηθούν στην διαδικασία αγοράς ακινήτου μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.

Αναλαμβάνουμε όλη την πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, μέσω των αξιόπιστων και εγκεκριμένων συνεργατών μας, από την επιλογή της Τράπεζας, του προγράμματος χρηματοδότησης, τη δημιουργία του φακέλου, μέχρι τη στιγμή της εκταμίευσης του δανείου.

Προτεινόμενα ακίνητα αποκλειστικά για εσάς!

Λάβετε στο email ειδικά επιλεγμένα για εσας τα ακίνητα που επιθυμείτε καθημερινά!
Ακίνητα στο email σας.
English EN Greek EL